วิธีการเลือกซื้อเครื่องซีลสูญญากาศสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจ

การเลือกซื้อสินค้าหรือเครื่องจักรที่ใช้ทางอุตสาหกรรมต่างๆ ควรวางแผนในการจะลงทุในการซื้อสิ่งของนั้นๆ ว่าราคากับความสามารถในการสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของท่านได้มากน้อยเพียงใด ในวันนี้เราจะมานำประโยชน์และวิธีการเลือกซื้อของเครื่องซีลสูญญากาศ สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะลงทุนกับธุรกิจนี้สำหรับผู้ที่กำลังคิดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องซีลสูญญากาศ ควรเลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมหรือพอดีกับธุรกิจที่ท่านลงทุนอยู่ หากเป็นผู้ที่เริ่มลงทุนใหม่หรือต้องการที่จะทดลองการตลาด ควรหารุ่นหรือขนาดที่ไม่ใหญ่หรือแพงจนเกินไป แต่ถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะขยายกิจการหรือเพิ่มกำลังการผลิต หรือกรณีที่ท่านมีหรือเคยใช้เครื่องซีลสูญญากาศอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มยอดการผลิตต่อวันให้มากขึ้น เราขอแนะนำทางเลือกอยู่ 2 ทางให้แก่ท่าน

  1. เลือกซื้อเครื่องซีลสูญญากาศรุ่นเดิม เพราะท่านจะสามารถประเมินและคาดการณ์แผนการผลิตต่อวันได้เลย เพราะเคยใช้ เคยสัมผัสมาแล้ว
  2. ซื้อเครื่องซีลสูญญากาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามกิจการ เช่น หากตอนเริ่มทำธุรกิจท่านทดลองใช้เครื่องรุ่นที่มีขนาดเล็ก ต่อมากิจการของท่านเติบโตขึ้นและต้องการเพิ่มกำลังการผลิตที่มากขึ้น แนะนำให้ท่านเปลี่ยนมาใช้รุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมและรุ่นที่ใหม่กว่าไปเลย เพราะหากซื้อเครื่องรุ่นเก่าอาจจะหาอะไหล่ที่ใช้ในการบำรุงรักษายากมากขึ้น

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนั้น จำเป็นที่จะต้องมาเลือกดูกำลังของเครื่องในการผลิตในแต่ละครั้ง แต่ละขนาด ว่าเพียงพอหรือตรงความต้องการของบริษัทหรือไม่ เช่น

กำลังการผลิตที่ต่ำกว่า 200ถุง/วัน ยังอยู่ในเกณฑ์การผลิตที่ต้องการอยู่ แนะนำให้ใช้เครื่องซีลสูญญากาศที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมขนาดย่อม เพราะเวลาโดยเฉลี่ยในการแพ็คของของเครื่องรุ่นเล็กในอุตสาหกรรม จะอยู่ที่ประมาณ ถุงละ 1.5 นาทีต่อถุง

ต้องการการผลิตที่มากกว่า 200 – 1,000 ถุง/วัน หรืออาจมากกว่านั้น แนะนำให้ใช้เครื่องซีลถุงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหรือเป็นเครื่องซีลประเภทตั้งโต๊ะขึ้นไป เพราะรุ่นที่มีขนาดใหญ่จะสามารถรองรับเวลาการใช้งานอย่างต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน การผลิตเฉลี่ยเวลาควรอยู่ที่ 20 วินาที/ถุง

สิ่งสำคัญอีกประการที่ท่านควรคำนึงถึง นั่นก็คือ งบประมาณในการจัดซื้อ หากท่านมีงบการลงทุนที่ไม่มากพอ แนะนำให้ท่านใช้เครื่องซีลสูญญากาศที่มีขนาดเล็กไปก่อน เพราะเครื่องขนาดเล็กจะมีราคาที่ถูกกว่ารุ่นใหญ่อยู่มาก และหากกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่บ่อยๆด้วยแล้ว เครื่องขนาดเล็กตอบโจทย์เรื่องความสะดวกในการขนย้ายมากกว่าเครื่องใหญ่แน่นอน และสิ่งสุดท้ายที่ไม่ควรมองข้ามพื้นที่ที่ใช้ในการทำงานกับขนาดเครื่องจักรควรมีขนาดที่เหมาะสม เพียงพอ ไม่น้อยหรือแคบจนเกินไป

ขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ: ร้านนำเจริญ