เเบ่งปันสูตรเครื่องดื่มแตงโมมิกซ์

ส่วนผสมที่ต้องเตรียมสำหรับการทำเครื่องดื่มแตงโมมิกซ์ (จํานวน 3 แก้ว)

  • แตงโม 300 กรัม
  • ราสป์เบอร์รี่แช่แข็ง 100 กรัม
  • น้ำเชื่อมแช่เย็น 1/4 ถ้วย
  • เกลือสมุทร 1/4 ช้อนชา
  • น้ำแข็ง 1 ถ้วย
  • แตงโมหันชิ้น ราสป์เบอร์รีแช่แข็ง และใบสะระแหน่ สําหรับตกแต่ง

ขั้นตอนการทำเครื่องดื่มแตงโมมิกซ์

  1. นำแตงโมมาผ่าครึ่ง เเบ่งเป็นซีก เอาเม็ดออก ปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้นใส่ภาชนะ พักไว้
  2. ใส่แตงโม ราสป์เบอร์รี น้ำเชื่อม เกลือ และน้ำแข็ง ลงในโถปั่นปันด้วยเครื่องปั่นน้ำผลไม้จนละเอียดเข้ากัน
  3. รินใส่แก้ว ตกแต่งด้วยแตงโมนั่นชิ้น ราสป์เบอร์รี่แช่แข็ง และใบสะระแหน่ ก่อนเสิร์ฟ