Tag: กล้วยหอม


  • กล้วยหอม นำมาทำอะไรได้บ้าง

    กล้วยหอม เป็นผลไม้ที่แต่ละหวีจะมีผลอยู่ 10-15 ผล ผลใหญ่ ปลายผลมีจุกเห็นชัด เปลือกบาง เมื่อสุกเปลือกเปลี่ยน เป็นสีเหลืองทอง เนื้อมีสีเหลืองอ่อนๆ รสหวาน กลิ่นหอม เลือกกล้วยหอมแก่เต็มที่ ลูกใหญ่อวบ เปลือกสีเหลืองทอง เมื่อต้องการทำน้ำกล้วยหอม จึงค่อยปอกเปลือก ถ้าปอกทิ้งไว้เนื้อกล้วยจะดำ หั่นเนื้อกล้วยเป็นชิ้น